Calculateur

Simulez vos économies avec Soliseco

Simuleer uw besparingen met Soliseco

Simulate your savings with Soliseco

Simulieren Sie Ihre Einsparungen mit Soliseco

Région Regio Region Region
Type de compteur électrique installé Type geïnstalleerde elektriciteitsmeter Type of installed electrical meter Art des installierten Stromzählers
Moyen de production d'eau chaude Warmwatervoorziening Hot water production method Warmwassererzeugungsmethode
Consommation brute (kWh/an) Brutoverbruik (kWh/jaar) Gross consumption (kWh/year) Bruttoverbrauch (kWh/Jahr)
Injection (kWh/an) Injectie (kWh/jaar) Injection (kWh/year) Einspritzung (kWh/Jahr)
Puissance solaire installée (kWc) Geïnstalleerd zonnevermogen (kWp) Installed solar power (kWp) Installierte Solarenergie (kWp)
Nombre d'habitants dans la maison Aantal inwoners in het huis Number of inhabitants in the house Anzahl der Bewohners im Haus
Email Email Email Email
Exemple de valeur pour un ménage moyen Voorbeeldwaarde voor een gemiddeld huishouden Example value for an average household Beispielwert für einen durchschnittlichen Haushalt